اسلایدر

۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۶
برگزاری نشست مشترک با اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری
جلسه واحد با شرکت کنترل ترافیک تهران
حضور چشمگیردانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری در دوازدهمین نمایشگاه فناوری‌ نانو
برگزاری کارگاه آشنائی روسای دانشکده ها و مدیران گروه با سامانه "پژوهشیار " در واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها
نشست تخصصی کارگروههای توسعه پایدار روستایی و انرژیهای تجدیدپذیر و محیط زیست واحد با پژوهشگاه نیرو