انتقادات و پیشنهادات

فرم نظرسنجی و دریافت انتقادات و پیشنهادات
 • بسمه تعالی با سلام و احترام لطفا برای ارتقائ کیفیت عملکرد معاونت پژوهش و فناوری فرم نظرسنجی زیر را تکمیل نمایید و انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
  0
 • مشخصات فردی
  1
 • مشخصات علمی*
  2
 • مقطع تحصیلی*
  3
 • دانشکده*
  4
 • رشته آموزشی*
  5
 • نام و نام خانوادگی*
  6
 • تلفن همراه*جهت پیگیری و اطلاع رسانی
  7
 • ایمیل*جهت پیگیری و اطلاع رسانی
  8
 • نظرسنجی 1
  9
 • حوزه های معاونت پژوهش*لطفا حوزه ای را انتخاب کنبد که می خواهید در مورد آن نظر دهید.
  پژوهش دانشکده ها
  دانش بنیان
  ارتباط با صنعت
  مرکز رشد
  باشگاه پژوهشگران جوان
  آزمایشگاه ها و کارگاه ها
  کتابخانه
  انتشارات
  مراکز تحقیقاتی
  دفتر امور پژوهشی
  10
 • 11
 • برخورد مسئول حوزه مربوطه با شما*
  ضعیف
  قابل قبول
  خوب
  عالی
  12
 • سرعت عمل در انجام کار شما*فقط یکی انتخاب کنید
  ضعیف
  قابل قبول
  خوب
  عالی
  13
 • حصول نتیجه مطلوب در مراجعه*
  ضعیف
  قابل قبول
  خوب
  عالی
  14
 • کیفیت انجام امور در حوزه مربوطه*
  ضعیف
  قابل قبول
  خوب
  عالی
  15
 • هماهنگی و نظم پرسنل حوزه مربوطه در انجام امور*
  ضعیف
  قابل قبول
  خوب
  عالی
  16
 • انتقادات*لطفا علت انتخاب گزینه های ضعیف خود را با دکر مصادیق ذکر کنید تا بتوان پیگیری بهتری نمود.
  17
 • پیشنهادات*لطفا نقاط قوت یا پیشنهادات خود جهت تقویت حوزه مربوطه را ذکر نمایید.
  18
 • نظرسنجی 2
  19
 • حوزه های معاونت پژوهش*لطفا حوزه ای را انتخاب کنبد که می خواهید در مورد آن نظر دهید.
  پژوهش دانشکده ها
  دانش بنیان
  ارتباط با صنعت
  مرکز رشد
  باشگاه پژوهشگران جوان
  آزمایشگاه ها و کارگاه ها
  کتابخانه
  کتابخانه
  مراکز تحقیقاتی
  دفتر امور پژوهشی
  20
 • برخورد مسئول حوزه مربوطه با شما*
  ضعیف
  قابل قبول
  خوب
  عالی
  21
 • سرعت عمل در انجام کار شما*
  ضعیف
  قابل قبول
  خوب
  عالی
  22
 • حصول نتیجه مطلوب در مراجعه*
  ضعیف
  قابل قبول
  خوب
  عالی
  23
 • کیفیت انجام امور در حوزه مربوطه*
  ضعیف
  قابل قبول
  خوب
  عالی
  24
 • هماهنگی و نظم پرسنل حوزه مربوطه در انجام امور*
  ضعیف
  قابل قبول
  خوب
  عالی
  25
 • انتقادات*لطفا علت انتخاب گزینه های ضعیف خود را با دکر مصادیق ذکر کنید تا بتوان پیگیری بهتری نمود.
  26
 • پیشنهادات*لطفا نقاط قوت یا پیشنهادات خود جهت تقویت حوزه مربوطه را ذکر نمایید
  27
 • 28
 • با تشکر از شما به خاطر صرف وقت و شرکت در نظرسنجی.
  29
 • نام*نام کامل
  30