نشست تخصصی کارگروه های توسعه پایدار روستایی و انرژی های تجدیدپذیر و محیط زیست واحد با پژوهشگاه نیرو

۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۱ کد : ۶۳۶۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۳۲
نشست تخصصی کارگروه های توسعه پایدار روستایی و انرژی های تجدیدپذیر و محیط زیست واحد با پژوهشگاه نیرو

در ادامه انعقاد تفاهم همکاری دانشگاه با پژوهشگاه نیرو،نشست تخصصی کارگروههای توسعه پایدار روستایی و انرژیهای تجدیدپذیر و محیط زیست واحد با معاون و مدیران پژوهشگاه نیرو در محل ساختمان انرژیهای تجدیدپذیر این پژوهشگاه برگزار شد،که مقرر گردید با همکاری مرکز تحقیقات امایش سرزمین و مرکز رشد اجرای طرح پایلوت تولید انرژیهای پاک و ارزان و اهداف مورد نظر جهت توسعه پایدار مناطق روستایی هر چه سریعتر عملیاتی شود.


نظر شما :