شیوه نامه نحوه همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (نوع الف/نوع ب)

۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۸ کد : ۷۸۸۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۸۵

پیرو ابلاغ شیوه نامه نحوه همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (نوع الف/ نوع ب) به آگاهی می رساند عضو هیات علمی تمام وقت نوع الف موظف به انجام نظام مند 32 ساعت کار علمی یا معادل آن در هفته متناسب با (جدول شماره 1) شیوه نامه می باشد. همچنین عضو هیات علمی تمام وقت نوع ب موظف به انجام نظام مند 16 ساعت کار علمی مطابق (جدول شماره 3) شیوه نامه می باشد.

                         شیوه نامه نحوه همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (نوع الف/نوع ب)

بخشنامه ابلاغی در جهت استفاده از ظرفیت های اعضای هیات علمی در حوزه های مختلف به شرح ذیل می باشد که می تواند در راستای اجرای این شیوه نامه به کار رود. اعضای محترم هیات علمی می توانند با مطالعه این بخشنامه ها در راستای اجرای هر چه بهتر و هدفمند این شیوه نامه با دانشگاه مشارکت نمایند:

 

 


( ۷ )

نظر شما :