اخذ مجوز دوره پسادکتری برای نخستین بار در واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۳ کد : ۷۹۳۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۲۶۳
اخذ مجوز دوره پسادکتری برای نخستین بار در واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

معاونت پژوهش و فناوری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از اخذ اولین مجوز پسادکتری در این واحد خبر داد. طبق گزارش دریافت شده، پیرو درخواست آقای دکتر محمدامین ملکی مبنی بر گذراندن دوره پسادکتری تحت راهنمایی آقای دکتر محمدجعفری هرندی، عضو هیأت علمی و دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ضمن دریافت مستندات پژوهشی مورد نیاز و بررسی آنها در حوزه پژوهش و فناوری مجوزهای داخلی مربوطه اخذ گردید و جهت اخذ مجوز به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال گردید.

با پیگیری های مستمر از طریق سازمان مرکزی و کسب امتیازات کمی و کیفی لازم توسط پژوهشگر پسادکتری و استاد راهنما، مجوز دوره پسادکتری برای نخستین بار به این واحد داده شد. درحال حاضر مراحل انعقاد قرارداد با پژوهشگر و استاد راهنما و کارفرما در این حوزه در حال انجام می باشد.

شایان ذکر است شرایط لازم پژوهشگر پسادکتری و استاد راهنما طبق بخشنامه شماره 81591/70 مورخ 2/9/93 مطابق ذیل می باشد:

شرایط پژوهشگر:

  • دارا بودن مدرک دکتری تخصصی از یکی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج در رشته تحصیلی مرتبط با دوره پژوهش پسادکتری.
  • داشتن حداقل دو مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی وزارتین برای رشته های علوم انسانی یا دو مقاله ISI  دارای ضریب تأثیر برای رشته های غیر علوم انسانی
  • کمتر از 5 سال از گرفتن مدرک دکتری پژوهشگر گذشته باشد.

تبصره: افرادی که عضو هیأت علمی مراکز علمی هستند نمی توانند از این دوره استفاده کنند.

شرایط استاد:

  •  حداقل دارای مرتبه دانشیاری باشد.
  • حداقل 8 مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی وزارتین برای رشته های علوم انسانی یا 6 مقاله ISI برای رشته های غیر علوم انسانی در سه سال اخیر به چاپ رسانده و خود نیز نویسنده مسئول مقاله ( Corresponding Author ) باشد.
  • حداقل یک طرح پژوهشی خاتمه یافته مصوب دانشگاه یا یک تألیف چاپ شده دانشگاهی داشته باشد.
  •  حداقل یک طرح پژوهشی دارای قرارداد با بودجه کافی با یک سازمان خارج از دانشگاه در دست اجرا داشته باشد.
  • حداقل راهنمایی سه دانشجوی دوره دکتری که از رساله خود دفاع کرده و دانش آموخته باشند را بر عهده گرفته باشد.


( ۳ )

نظر شما :