تخصیص خودکار ظرفیت راهنمایی و مشاوره در سامانه پژوهشیار

۲۲ مهر ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۸ کد : ۸۲۹۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸

.............. اطلاعیه ............

 تخصیص خودکار ظرفیت راهنمایی و مشاوره در سامانه پژوهشیار

به آگاهی کلیه اعضای محترم هیات علمی می رساند، ظرفیت راهنمایی و مشاوره استادان بر اساس شیوه نامه جدید اختصاص ظرفیت اساتید در سامانه پژوهشیار به روز می گردد. (این شیوه نامه هنوز ابلاغ رسمی نشده است) 

سامانه پژوهشیار به طور خودکار و بر اساس شیوه نامه جدید، به استادان ظرفیت اختصاص میدهد.

برای اساتید حق التدریس که ممکن است اطلاعات آنها در سامانه ساجد نباشد، اقدام به تکمیل پروفایل کاربری ضروری می باشد. همچنین اعضای هیات علمی که پس از فراخوانی اطلاعات از سامانه ساجد، پیام خطا دریافت  می کنند، جهت اصلاح اطلاعات سامانه ساجد، به کارگزینی هیات علمی مراجعه نمایند. 

استادان جهت تخصیص خودکار ظرفیت، مطابق دستور العمل ذیل اقدام نمایند. 

شایان ذکر است در انتخاب نحوه ارایه ظرفیت، ظرفیت اشغال شده فعلی در نظر گرفته شده است. ( برای نمونه اگر در حال حاضر دو ظرفیت راهنمایی دکتری اشغال شده دارید، مجاز به انتخاب تعداد ۱ یا ۰ ظرفیت راهنمایی دکتری نخواهید بود)

 

شیوه نامه تنظیم ظرفیت توسط اساتید


نظر شما :