اخبار و رویدادها

گزارش تصویری از حضور فعال واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری در نوزدهمین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران ۹۷
گزارش تصویری از حضور فعال واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری در نوزدهمین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران ۹۷

گزارش تصویری از حضور فعال واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری در نوزدهمین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران ۹۷

ادامه مطلب