همایش های انجام شده

تعداد بازدید:۱۹۴۸

سومین همایش ملی چالشها و راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم مناطق کلانشهری با تأکید بر حریم پایتخت در سال آذر ماه  1396 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری برگزار گردید.

 
 

اولین همایش ملی کار تیمی و توسعه سرمایه انسانی در سال 1395 در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری برگزار گردید.

 
 

همایش ملی امیکس گیاهی در سال 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی برگزار گردید.

 
 

 

جشنواره هنر و محیط زیست در سال 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری برگزار گردید.

 
 
 
 

سومین جشنواره ملی فناوری نانو در سال 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری برگزار گردید.

 
 
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۷