پژوهانه جذب شده

تعداد بازدید:۱۱۰۸

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

سال  

1

لیلا حاجی آقابابایی

شیمی

1394

2

فروغ ادهمی

شیمی

1394

3

اشرف السادات شاه ولایتی

شیمی

1394

4

فائزه خلیلیان

شیمی

1394

5

جمشید نجف پور

شیمی

1394

6

سیدعلی اکبر سالاری

شیمی

1394

7

صمد رشید

ریاضی

1394

8

عباس ارجمندفر

ریاضی

1394

9

فرهنگ مراقبی

زیست شناسی

1394

10

فاطمه رستم خانی

زیست شناسی

1394

11

محمدرضا سلطانی ایرد موسی

فیزیک

1394

12

علی اشجاران

نساجی

1394

13

علی اکبر تجلی

کشاورزی

1394

14

علیرضا پازکی

کشاورزی

1394

15

کامران پروانک

کشاورزی

1394

16

محمد جعفری هرندی

فقه و حقوق

1394

17

محمد خوینی

ریاضی

1395

18

مجید حق پرست

کامپیوتر

1395

19

فائزه خلیلیان

شیمی

1395

20

رامین محمدعلی تهرانی

شیمی

1395

21

محبوبه شرفی

تاریخ

1395

22

علی اکبر لطفی نیستانک

مکانیک

1395

23

حسن قهای

کشاورزی

1395

 
 
آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷