شرح وظایف کارشناس شرکت در همایش

تعداد بازدید:۱۳۷۶

 

 

        

  فاطمه کرم داد        

      55229283

   f.karamdad@gmail.com


 

کنفرانس­های داخل کشور؛
 1. بررسی مدارک و مستندات درخواست های شرکت در کنفرانس و تطبیق آن با بخشنامه های موجود
 2. بررسی مدارک نهایی و مکاتبه با اداری و مالی جهت پرداخت هزینه
 3.  تنظیم صورتجلسه شورای پژوهشی

کنفرانس­های خارج کشور؛

 1. بررسی مدارک و مستندات درخواست های شرکت در کنفرانس و تطبیق آن با بخشنامه های موجود
 2. ارسال مدارک و مستندات به امور پژوهشی سازمان مرکزی جهت اخذ تاییدیه اعتبار کنفرانس
 3.  اخذ مجوز اولیه سفر از ریاست واحد
 4. ارسال نامه به امور بین الملل سازمان مرکزی (جهت معرفی به سفارت)، اداره حراست واحد، اداری و مالی جهت پرداخت اولیه و ...
 5. اخذ  و بررسی مدارک بعد از سفر (پروسیدینگ کنفرانس، بلیط، گواهی حضور و گزارش سفر و...)
 6.  اخذ تاییدیه سفر از ریاست واحد
 7.  مکاتبه با حوزه اداری و مالی واحد و پرداخت سایر هزینه ها و تسویه سفر (روادید، ثبت نام )
 8. دریافت درخواست لغو سفر ارائه مدارک (پروسیدینگ کنفرانس، مستندات هزینه ها) در صورت عدم موفقیت در اخد روادید
 9. اخذ مجوز  انصراف از سفر از رئیس واحد
 10. مکاتبه با حوزه اداری و مالی واحد و پرداخت سایر هزینه های انصراف از سفر (روادید، ثبت  نام و لغو بلیط سفر )
 11.  تنظیم صورتجلسه شورای پژوهشی

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۹