شرح وظایف کارشناس فرصت مطالعاتی

تعداد بازدید:۱۲۱۱

 

        

  فاطمه کرم داد        

      55229283

   f.karamdad@gmail.com

  1. مکاتبه و پیگیری از سازمان مرکزی جهت اخذ فرصت مطالعاتی (در صورت وجود درخواست)
  2. انجام مکاتبات داخلی لازم در خصوص عقد قرارداد و پرداخت هزینه های اولیه
  3. انجام سایر امور مربوط فرصت مطالعاتی (اخذ هزینه ها، تعهدها، مکاتبات مالی و ...)        
  4. انجام امور مرتبط با تسویه فرصت مطالعاتی

اعضای محترم هیأت علمی و دانشجوی مقطع دکتری خواهشمند است جهت استفاده مدارک زیر ارائه شود:

1. رتبه دانشگاه پذیرنده از طریق سایت QS

2. پروپوزال ارسال شده به دانشگاه واستاد راهنما

 3. رزومه استاد راهنما

4. نامه پذیرش دانشگاه

5. رزومه عضو هیأت علمی پذیرفته شده

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۹