شرح وظایف کارشناس فرصت مطالعاتی

 

       

 ------        

      55229283

   h_ahmadi2002@iausr.ac.ir


 

  1. مکاتبه و پیگیری از سازمان مرکزی جهت اخذ فرصت مطالعاتی (در صورت وجود درخواست)
  2. انجام مکاتبات داخلی لازم در خصوص عقد قرارداد و پرداخت هزینه های اولیه
  3. انجام سایر امور مربوط فرصت مطالعاتی (اخذ هزینه ها، تعهدها، مکاتبات مالی و ...)        
  4. انجام امور مرتبط با تسویه فرصت مطالعاتی

اعضای محترم هیأت علمی و دانشجوی مقطع دکتری خواهشمند است جهت استفاده مدارک زیر ارائه شود:

1. رتبه دانشگاه پذیرنده از طریق سایت QS

2. پروپوزال ارسال شده به دانشگاه واستاد راهنما

 3. رزومه استاد راهنما

4. نامه پذیرش دانشگاه

5. رزومه عضو هیأت علمی پذیرفته شده