شرح وظایف کارشناس انجمن علمی

تعداد بازدید:۱۳۴۶

 

      فاطمه کرم داد        

      55229356-2504

   f.karamdad@iausr.ac.ir


 

  1. مکانبه با سازمان برای تصویب انجمن
  2. نظارت بر برگزاری انتخابات هئیت رئیسه انجمن
  3. مکاتبات با حراست جهت استعلام هئیت رئیسه انجمن
  4. پیگیری برنامه های پیشنهادی انجمن و طرح در شورای پژوهشی واحد
  5. پرداخت و تسویه های مالی مربوط به برنامه های مصوب
  6. گزارش عملکرد بودجه سالیانه هر انجمن به سازمان

 

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷