مدیران معاونت

دکتر رامین محمدعلی طهرانی

معاون پژوهش و فناوری

تلفن تماس: 55229259

ایمیل: 

 

دکتر نسیم بریمانی

دکتر جمشید نجف پور

مدیر امور پژوهشی

مدیر حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

تلفن تماس: 55229259

تلفن تماس: 55229216

ایمیل: ----@iausr.ac.ir

ایمیل:  barname@iausr.ac.ir

 

 

دکتر علیرضا پازکی

دکتر علی شهابی

مدیر مرکز رشد و واحدهای فناور

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

تلفن تماس: 55229261

تلفن تماس: 55229252

ایمیل: pazoki_agr@iausr.ac.ir

ایمیل:  shahabi@iausr.ac.ir

 

 

دکتر تهمینه دانیالی

دکتر علی پیروی

رئیس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین

رئیس مرکز تحقیقات نساجی

تلفن تماس: 55229261

تلفن تماس: 55229252

ایمیل: danyali@iausr.ac.ir

ایمیل:  peyravi@iausr.ac.ir

 

 

مجتبی شاه آبادی

دکتر علی اکبر تجلی

رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

رئیس مرکز اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی

تلفن تماس: 55229253

تلفن تماس: 55229252

ایمیل: shahabadi@iausr.ac.ir

ایمیل:  tajali@iausr.ac.ir

 

 

دکتر محمد یوسفی

مهندس حیدر احمدی

رئیس اداره کتابخانه

رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها

تلفن تماس: 55229251

تلفن تماس: 55229350

              ایمیل: babrezaei@iausr.ac.ir

ایمیل:  hahmadi2002@yahoo.com

 

 

 

 

خانم سکینه حقایقی

 

رئیس اداره انتشارات علمی

 

تلفن تماس: 55229349

 

ایمیل:  ------@iausr.ac.ir

 
 

 

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۸۸۹