اعضای شورای پژوهشی واحد

تعداد بازدید:۴۳۵۸

 

دکتر رامین محمد علی طهرانی

  دکتر نسیم بریمانی

رئیس شورا

  دبیر شورا

دانشیار

  استادیار

دکتری شیمی تجزیه-نانو الکتروشیمی

ramintehrani@gmail.com

rmt@iausr.ac.ir

 

 

دکتری مهندسی برق

nbarimani@iausr.ac.ir

 

دکتر عبدالمجید دهقان

دکتر رامین خویی

دکتر بابک کامکاری

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

استادیار

استادیار

استادیار

دکتری مدیریت

mjd_dehghan@yahoo.com

 

دکتری فیزیک اپتیک و لیزر

amirabad@mail.ru

 

دکتری مکانیک

Babak.kamkari@gmail.com

 

دکتر زهرا آهنگری

دکتر زهره نیک فرجام

دکتر سارا نجف زاده

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

استادیار

استادیار

استادیار

دکتری الکترونیک

دکتری الهیات

دکتری کامپیوتر

zahra_ahangari@iausr.ac.ir

 

zohrenik@gmail.com

 

snajafzadeh88@gmail.com

najafzadeh@iausr.ac.ir

 

              
 

دکتر رضا فرمهینی فراهانی

 
 

عضو شورا

 
 

استادیار

 
 

دکتری مهندسی معماری

 
 

rr-farahani@yahoo.com

 
 
آخرین ویرایش۰۱ آبان ۱۳۹۹