مرکز تحقیقات اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی

تعداد بازدید:۵۷۰۳

 

 

دکتر رضا منعم

رئیس مرکز اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی

تلفن تماس: 55229252

ایمیل:  rezamonaem@yahoo.com

مکان : طبقه اول ساختمان پژوهش

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۹