مرکز تحقیقات اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی

تعداد بازدید:۷۰۲۳

 

 

دکتر رضا منعم

رئیس مرکز اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی

تلفن تماس: 55229252

ایمیل:  rezamonaem@yahoo.com

مکان : طبقه اول ساختمان پژوهش

 

معرفی مرکز

تعریف: اکوفیزیولوژی گیاهان، علمی تجربی است که راه کارهای فیزیولوژیکی مشاهدات اکولوژیکی را توصیف می­کند. اکوفیزیولوژیست­ها یا اکولوژیست­های فیزیولوژیک به پرسش­هایی در مورد کنترل رشد، تولید مثل، بقاء، فراوانی و توزیع جغرافیایی گیاهان می­پردازند به شکلی که این فرآیندها تحت تأثیر برهم­کنش بین گیاهان با محیط فیزیکی، شیمیایی و زنده آنها قرار می­گیرد. با وجود ارایه پرسش­های اکوفیزیولوژیست­ها در سطوح بالا ( اکولوژی و زراعت) پاسخ­ها نیازمند درک مکانیستیک در سطح ریزتری از جامعه گیاهی می­باشد (فیزیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک و زیست شناسی مولکولی). اکوفیزیولوژیست مدرن باید درک خوبی از جنبه­های مولکولی فرآیندهای گیاهی و نیز وظایف گیاهان در محیط رشدشان داشته باشد.

چشم­انداز: مرکز اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و داروئی در تلاش است تا با گسترش فعالیت­های پژوهشی کاربردی منطبق با افق سند ایران 1404 و  با ویژگی­ها و توانمندی­های موجود در واحد دانشگاهی بتواند الگوی مناسبی در زمینه پژوهش های کاربردگرا بوده و در آینده به عنوان قطب تحقیقات اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی در کشور مطرح گردد.

 اهداف: پژوهش‌های کاربردی و جامعه محور در زمینه‌ی مسائل مرتبط با اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی، هدایت طرحهای پژوهشی به سمت حل مشکلات کشاورزی منطقه، تبیین دیدگاه مدیریت پایدار در بخش کشاورزی، همکاری با مراکز آموزش عالی، مراکز پژوهشی و سازمانهای اجرائی منطقه، درآمدزایی و توسعه اشتغال، انجام مشاوره­های راهبردی، بازآموزی فارغ­التحصیلان در زمینه پژوهش و تجاری­سازی محصولات تولیدی، برگزاری همایشها و سمینارها در راستای آشنایی دست‌اندرکاران بخش کشاورزی با امکانات دانشگاه و ایجاد ارتباط دو جانبه، برگزاری دورههای آموزشی، پژوهشی و تخصصی کاربردی مبتنی بر توانمندسازی شرکت‌کنندگان برای ورود به بازار و آشنایی با فناوری‌های جدید و نیازهای جامعه به صورت کوتاهمدت، بلندمدت و ادواری.

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۹