شرح وظایف کارشناس برگزاری همایش

تعداد بازدید:۱۴۵۱
 

         

زهره قیدارپور

      55229283

   Zh.gheydarpour@iausr.ac.ir


 

 

1- بررسی طرح نامه‎های تأیید شده شورای پژوهشی دانشکده و ارسال جهت تأیید در شورای پژوهشی دانشگاه.

2- ارسال طرح نامه‎ها جهت تأیید مراجع ذیصلاح.

3- تشکیل جلسات هماهنگی کمیته‎های علمی و اجرایی.

4- هماهنگی مستمر با دبیر علمی.

5- هماهنگی مستمر با مرکز اطلاعات و فناوری بابت وب سایت همایش و دریافت مقالات علمی.

6- ایجاد هماهنگی لازم بین کمیته‎های علمی و اجرایی.

7- انجام هماهنگی‎های لازم با دفتر روابط عمومی واحد.

8- مدیریت کمیته اجرایی و برگزاری همایش در روز برگزاری همایش از قبیل دعوت از مدعوین، هماهنگی های مربوط به ارایه مقالات، هماهنگی جهت خرید اقلام مورد نیاز، پذیرایی و ... .

9- پیگیری نشر کتابچه چکیده مقالات به صورت مکتوب یا فایل الکترونیکی (در صورت صلاحدید مسئولین ذیصلاح).

10- هماهنگی با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (‎ISC‎) جهت نمایه‎سازی همایش و مقالات مربوطه، با توجه به بند (1-5 ) ماده ا بخشنامه مذکور.

11- ارسال کتابچه یا CD تکثیر شده به همراه لیست هزینه‎های صورت پذیرفته در همایش به مراجع ذیصلاح.

12- تهیه گواهی ارایه مقاله و گواهی حضور در همایش.

13- تسویه حساب مالی.

 

 اقدامات مورد نیاز پس از اخذ مجوز برگزاری همایش 

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۳۹۷