همایش سایر سازمان ها

تعداد بازدید:۱۴۷۹

  همایش هایی از طریق این صفحه اطلاع رسانی می شوند که این واحد دانشگاهی به عنوان حامی معنوی یا مادی آن همایش ها باشد.


پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)  

برگزار کنندهخانه حکمت مشارکتی ایران

شروع: 21 آذر ماه 1397

مکان برگزاری:

پایان21 آذر ماه 1397


چهارمین همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

برگزار کننده:

شروع: 30 مهر ماه 1397

مکان برگزاری: تبریز

پایان: 30 مهر ماه 1397


سیمای امام رضا (ع) در آیینه ادبیات تعلیمی

برگزار کنندهبنیاد بین المللی امام رضا (ع)

شروع: آذر 1397

مکان برگزاری: کرمانشاه

پایانآذر 1397


هفتمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جامی

شروع: 25 بهمن ماه 1397

مکان برگزاری: تهران - سالن همایش های جامعه مهندسان مشاور ایران

پایان: 25 بهمن ماه 1397سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

برگزار کنندهستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی

شروع3 آذر ماه 1397

مکان برگزاری: تهران

پایان 10 آذر ماه 1397


نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی

برگزار کنندهباشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

شروع22 آذر ماه 1397

مکان برگزاری: ساوه

پایان 22آذر ماه 1397

 

 

 

 

 


ششمین همایش ملی فضای جغرافیایی- رویکرد آمایشی و مدیریت محیط

برگزار کنندهدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

شروع29 آبان ماه 1397

مکان برگزاری: اسلامشهر

پایان 29 آبان ماه 1397

 

 

 

 

 

 

 


پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

برگزار کننده: انجمن علوم مدیریت ایران

شروع: 19 آذر ماه 1397

مکان برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس

پایان20 آذر ماه 1397

 

 

 

 

 

 

 

پنجمین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جامی

شروع: 24 بهمن ماه 1397

مکان برگزاری: تهران - سالن همایش های جامعه مهندسان مشاور ایران

پایان: 24 بهمن ماه 1397

 

 

 

 

 

 

 


دومین همایش ملی موتورهای درونسوز

برگزار کننده: انجمن علمی موتور ایران

شروع: 17 بهمن ماه 1397

مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

پایان18 بهمن ماه 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با محوریت سیاست گذاری باز تعامل جامعه، نخبگان و حاکمیت

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

شروع: 16 بهمن ماه 1397

مکان برگزاری: سالن همایش های صدا و سیما

پایان17 بهمن ماه 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین همایش ملی قنات میراث ماندگار و آب

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور اردکان

شروع: 1 اسفند ماه 1397

مکان برگزاری: استان یزد

پایان2 اسفند ماه 1397

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۷