شرح وظایف کارشناس مسابقات

تعداد بازدید:۲۰۹۸

 

     

 فاطمه کرم داد        

      55229356-2504

   f.karamdad@iausr.ac.ir


 

  1. مکانبه با سازمان برای تصویب طرح نامه مسابقات
  2. پیگیری برنامه های مسابقات و طرح در شورای پژوهشی واحد
  3. پرداخت و تسویه های مالی مربوط به برنامه های مصوب

 

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷