درباره مرکز

هویت مرکز:

مجموعه‌ای‌/ مرکزی تحقیقاتی، آموزشی با هویت دانشگاهی با باور اینکه: در صورت ارائه گزاره‌های برتر برنامه‌ریزی و مدیریت آمایش سرزمین، ابعاد اثر بخش و ثمر بخش آن بر عرصه‌های مختلف مدیریتی و تصمیم‌سازی قابل درک و لمس بوده و زمینه‌های لازم را در جایگاه خویش برای تحقیق استراتژی ارتقای کیفیت و تجاری‌سازی دانش را در مجموعه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی فراهم خواهد ساخت.

 

رسالت و هدف کانونی:

ارائه نظرات و دیدگاه‌های رویکرد آمایشی در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و منطقه با هدف گسترش تعاملات بین ذی‌مدخلان جهت تحقق هدف تجاری سازی دانش، تولید نظریه و پایدارسازی درآمدهای دانشگاه.

 

کلید واژه‌های باور و رسالت:

توسعه پایدار،گسترش تعاملات:کارآمدی، آمایش، رویکرد راهبردی، استفاده از حضور تمام ذی‌مدخلان، تجهیز ظرفیت‌ها، صیانت، تجاری‌سازی، توانمندسازی.

 

ساختار سازمانی:

با عنایت به وجود 3 مرکز تحقیقاتی- مطالعاتی در واحد، نمی‌توان بدون ساختار سازمانی کلی برای مراکز متناظر موجود و آتی که در واحد تاسیس خواهد شد به ترسیم ساختار و بخش‌های اصلی این مرکز اقدام نمود لذا در نگاهی فرانگر  می‌توان این ساختار را پیشنهاد داد.

 • مجمع عمومی (که می‌تواند در مقیاس کوچک در واحد تشکیل شود یا جایگزین آن هیات رئیسه واحد)؛
 • تدوین و تصویب اساسنامه مرکز یا شرح وظایف/برنامه راهبردی مرکز؛
 • هیات مدیره (که می‌تواند همان شورای پژوهش واحد یا در زیر مجموعه آن شکل بگیرد)؛
 • مدیر عامل مرکز (در اینجا همان رئیس مرکز خواهد بود)؛
 • زیر بخش‌های مرکز(سه بخش اصلی آموزش/تحقیقات/ارتباطات).

 

چشم انداز مرکز:

تأمین کننده نیازهای تحقیقاتی، آموزشی، مشاوره‌ای تمام سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین به منظور پشتیبانی از راهبرد درآمدزایی پایدار، ارتقای شاخص‌های کیفیت و تولید علم در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی.

 

اهداف راهبردی مرکز:

 • هدف کلان: گسترش مرزهای دانش، تجاری سازی دانش، تولید نظریه؛
 • اهداف مبنایی: حرکت و اقدام در چارچوب پارادایم شبکه‌ای و فضای جریان، نظریه برنامه‌ریزی مینی بر الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت؛
 • اهداف ناظر بر حوزه دانش:
 • در عرصه تحقیق بر استخراج و ارائه اسناد راهبردی و اجرایی؛
 • در عرصه آموزش مبتنی بر روش تدریس کارگاهی و مهارت محور؛
 • در عرصه ارتباطات مبتنی بر روش شبکه‌ای (شناسایی و ارتباط با نام ذی‌مدخلان آمایش سرزمین).
 • اهداف راهبردی ناظر بر حوزه موضوع شناسی:
 • نیازسنجی و شناسایی خلاهای فضایی، مدیریتی در عرصه آمایش سرزمین و ارائه پیشنهاد؛
 • استخراج عرصه‌های نوین کاری در عرصه آمایش سرزمین با جلسات بحث گروهی؛
 • تدوین الگوها و مدل‌های جدید مدیریت و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین.

 

ذی نفعان:

 • سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی؛
 • مدیریت واحد به ویژه معاونت پژوهشی واحد یادگار امام (ره)؛
 • اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان؛
 • پرسنل همکار در مرکز و همچنین حوزه معاونت پژوهشی و سایر بخش‌ها؛
 • سازمان‌های متولی امر مدیریت و توسعه در سطوح مختلف ملی/ منطقه‌ای و محلی (نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استانداری، فرمانداری، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و ...)؛
 • سایر مراکز تحقیقاتی متناظر(اعم از مستقر در واحد یا سایر دانشگاه‌ها و سازمان‌ها).

 

ارزش‌های مرکز:

 • صداقت
 • مدیریت مشارکتی و تیمی
 • صیانت از ارزش‌ها
 • تصمیم‌گیری بر پایه شواهد
 • اخلاق مداری
 • پاسخگویی به نیازها و اولویت‌ها
 • پویایی و نوگرایی
 • گسترش ارتباطات
 

 

شناخت و تعیین موقعیت راهبردی مرکز:

شایان ذکر است که این تحلیل اولیه بود و بدیهی است که در مراحل بعدی  می‌توان با کاربست مدل طوفان مغزی، استخر خبرگان ، روشANP  و AIDA نسبت به استخراج سند دقیق برنامه راهبردی- اجرایی مرکز اقدام نمود.

 

نقاط قوتStrengths :

 • اولین بودن مرکز در سطح دانشگاه آزاد اسلامی (نخستین مرکز تاسیس شده)؛
 • حضور در حوزه کاری منطقه کلانشهری تهران (صرفه‌های ناشی از مقیاس)؛
 • وجود جو صمیمی و همکاری در واحد و معاونت؛
 • مناسب بودن مدل استقرار مرکز و وجود تجهیزات کافی؛
 • فراهم بودن بستر مناسب برای ارائه طرح و نظارت؛
 • وجود دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد مرتبط با فعالیت مرکز در واحد؛
 • وجود ردیف‌های اعتباری و درآمد اختصاصی؛
 • وجود بسترهای لازم برای همکاری با هیات علمی توانمند موجود در واحد؛

 

برنامه های پیشنهادی

 • شناسایی نیازمندی‌های تحقیقاتی مراکز و سازمان‌های متولی امر- مرتبط با اهداف مرکز؛
 • پیگیری عقدقرارداد با مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مرتبط.
 • برگزاری میزگردها و نشست‌های تخصصی با حضور صاحب نظران و میران اجرایی با هدف تبیین جایگاه مرکز در راستای تحقق اهداف مرتبت بر مرکز و دانشگاه؛
 • تلاش در استخراج مدل آمایش سرزمین بر مبنای الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت.
 • گسترش ارتباطات با سازمان‌های مدیریت توسعه سرزمینی در سطح استان تهران و منطقه ری- اسلامشهر(اولویت اول) و سپس سایر مدیریت‌های کشوری و استانی؛
 • تدوین برنامه راهبردی با برنامه زمانبندی مرکز در یک بازه زمانی مشخص( مبتنی بر اهداف و MBO
 • تنظیم RFP‌های (Request For Proposal)؛ متعدد برای بازنمایی خلاءهای توسعه فضایی در حیطه مدیران و سازمان‌های ذی‌مدخل (فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها)؛
 • تهیه و طراحی یک رزومه بسیار مناسب برای معرفی مرکز جهت ارسال به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی آمایش سرزمین؛
 • گسترش ارتباطات و عقد تفاهم‌نامه با مراکز و سازمان‌های تحقیقاتی؛
 • تسهیل زمینه‌های اداری- مالی جهت تسریع امور مرکز در دانشگاه؛
 • توسعه تعاملات داخلی و خارجی مرکز و توسعه هدفمند ارتباطات و تعاملات مرکز با سایر سازمان‌های تحقیقاتی آمایش سرزمین داخلی و خارجی؛
 • مستندسازی فعالیت ها و اقدامات مرکز با هدف بهبود روش‌ها و فرایندها؛
 • جذب نخبگان و تعامل با صاحب‌نظران و فرهیختگان داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و ارتباطی تمام ذی‌مدخلان؛
 • برگزاری میزگردها و نشست‌های تخصصی با حضور صاحب نظران و میران اجرایی با هدف تبیین جایگاه مرکز در راستای تحقق اهداف مرتبت بر مرکز و دانشگاه؛

 

دسته‌بندی فعالیت‌ها اصلی مرکز:

با توجه به مجموعه مباحث مطروحه به ویژه شرح وظایف کلی تدوین شده برای مرکز، فعالیت‌های آن را  می‌توان در محورهای زیر کلاسه بندی نمود:

 • رزومه معرفی مرکز؛
 • راه اندازی فصلنامه تخصصی یا خبرنامه یا گاهنامه؛
 • عقد قراردادهای تحقیقاتی؛
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی (در قالب قرارداد با سازمان ذی‌ربط)؛
 • برگزاری نشست‌های تخصصی و همایش‌ها (با رویکرد کمک به گسترش فعالیت‌های مرکز و تجاری‌سازی دانش)؛
 • تهیه گزارش کار و مستندسازی امور و فرایندها.