شرح وظایف کارشناسان پایان نامه

تعداد بازدید:۱۲۹۹

 

 

فاطمه ترکمانه

طاهره سلیمانی

زهرا خمسه

افشین خدایاری

مسئول امور پایان نامه

کارشناس امور پایان نامه

کارشناس امور پایان نامه

کارشناس امورپایان نامه

و مسئول وب سایت امور پژوهش و رباتیک

 

تلفن مستقیم:55229356

ایمیل:takmiliazad@yahoo.com

1- اخذ کد پژوهشی برای اساتید بعد از تایید شورای پژوهشی

2- اخذ کد پایان نامه برای دانشجویان ارشد و دکترای تخصصی

3- جمع آوری پروپوزالها و صورتجلسات گروه و بررسی کلیه مستندات آن جهت مطرح کردن در شورای پژوهشی در هر ماه توسط دانشکده ها.

4- پیگیری مشکلات دانشجویان ارشد و دکترای تخصصی و در موارد خاص مکاتبه با سازمان.

5- صدور مجوز دفاع به دانشجویان ارشد بعد از شش ماه از شورای گروه تخصصی و بعد از یکسال از شورای گروه تخصصی برای دانشجویان دکتری تخصصی  توسط دانشکده ها.

6- محاسبه حق الزحمه بررسی موضوع دکترای تخصصی و مکاتبه با اداره مالی در خصوص پرداخت.

7- محاسبه حق الزحمه راهنمایی و مشاوره و داوری اساتید و مکاتبه با اداره مالی در خصوص پرداخت.

8- خالی کردن ظرفیت اساتید راهنما و مشاوره جهت جایگزین کردن دانشجوی جدید.

9- ارسال چکیده پزوهشی دفاع به سایت سازمان مرکزی

10- ارسال نمره دفاع دانشجو به سایت سازمان مرکزی.

11- ارسال نمره مقاله دانشجو به سایت سازمان مرکزی.

12- ثبت نمره  دفاع و مقاله دانشجویان جهت فارغ التحصیلی.

13- ارسال cd  پایان نامه دانشجو بعد از دفاع به سامانه اصالت سنج پایان نامه توسط دانشکده ها

14- معرفی نامه دانشجویی مربوط به دانشکده ها

15- برسی کلیه بخشنامه ها و ارسال به دانشکده ها

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۹