تیم رباتیک ربات انسان نما

تعداد بازدید:۱۴۲۲

 

 

 

 

سرپرست تیم

 

 

 

 

 

 

 

عضو تیم

عضو تیم

عضو تیم

 

 

 

 

 

 

عضو تیم

عضو تیم

عضو تیم

 

 

 

 

 

 

عضو تیم

عضو تیم

عضو تیم

 
 

 

 
آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۷