تیم رباتیک ربات امدادگر

تعداد بازدید:۳۸۶

 

 

 

 

سرپرست تیم

 

 

 

 

 

 

 

عضو تیم

عضو تیم

عضو تیم

 

 

 

 

 

 

عضو تیم

عضو تیم

عضو تیم

 

 

 

 

 

 

عضو تیم

عضو تیم

عضو تیم

 
 

 

 
آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۷