نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهشی

تعداد بازدید:۹۰۶


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             حوزه معاونت پژوهش و فناوری

    

                      "نمایشگاه مجازی محصولات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری" 

                             

 

                       

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                 

 

                     

 

    

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۹