آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تقویم پژوهشی نیمسال دوم ۹۸تقویم پژوهشی
پروپزال طرح پژوهشیفرم های طرح پژوهشی
فرم الففرم های طرح پژوهشی
فرم الف پروپوزالفرم های دکتری تخصصی
بخشنامه حق الزحمه داوری طرح هافرم های طرح پژوهشی
فرم ارائه زمینه های تحقیقاتی و تخصصیفرم های طرح پژوهشی
آیین نامه طرح های پژوهشیفرم های طرح پژوهشی
شیوه نامه تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیفرم های طرح پژوهشی
منشور اخلاقیفرم های طرح پژوهشی
روند اجرای طرح های پژوهشی مطابق با آیین نامهفرم های طرح پژوهشی
صورتجلسه شورای پژوهشی گروه اموزشیفرم های طرح پژوهشی
فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرحهای پژوهشیفرم های طرح پژوهشی
فرم کار در ازمایشگاهفرم های طرح پژوهشی
فلوچارت برگزاری دوره‎های آموزشی مهارتی کوتاه مدت درون سازمانیفرم ها و آیین نامه ها
فلوچارت برگزاری دوره‎های آموزشی مهارتی کوتاه مدت برون سازمانیفرم ها و آیین نامه ها
فلوچارت انجمنگردش کاری فرآیندهای پژوهشی
فلوچارت برگزاری همایش های علمیبرگزاری همایش
فلوچارت برگزاری همایش های علمیگردش کاری فرآیندهای پژوهشی
شورای پژوهشی واحد شماره ۱۷۱پایان نامه ها-لیست پایان نامه
فرم ارایه گزارش برنامه¬های برگزار شده (سخنرانی¬ها و کارگاه¬های علمی استادان و برنامه¬های انجمن¬های علمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)کارگاه و سخنرانی