نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم صورتجلسه شورای پژوهشی گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)طرح های پژوهشی
فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرح¬های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)طرح های پژوهشی
فرم کار اساتید در ازمایشگاه جهت طرح هاطرح های پژوهشی
فرم ارایه زمینه های تخصصی و تحقیقاتی اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)طرح های پژوهشی
پروپزال طرح پژوهشی(فرم صفر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)طرح های پژوهشی
فرم الف طرح پژوهشیطرح های پژوهشی
مقالات ISI طرحهای پژوهشی (۱۳۹۱)طرح های پژوهشی
حق الزحمه ی داوری طرح های پژوهشی (۱۳۹۲)طرح های پژوهشی
تعهد ارائه مقاله طرح های پژوهشی (۱۳۹۲)طرح های پژوهشی
بخشنامه جدید طرح های پژوهشی (۱۳۹۴)طرح های پژوهشی
آیین نامه داخلی شرایط و روند اجرای طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیطرح های پژوهشی