آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه حق الزحمه داوری طرح هاطرح های پژوهشی
فرم ارائه زمینه های تحقیقاتی و تخصصیطرح های پژوهشی
آیین نامه طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
شیوه نامه تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
منشور اخلاقیطرح های پژوهشی
روند اجرای طرح های پژوهشی مطابق با آیین نامهطرح های پژوهشی
صورتجلسه شورای پژوهشی گروه اموزشیطرح های پژوهشی
فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرحهای پژوهشیطرح های پژوهشی
فرم کار در ازمایشگاهطرح های پژوهشی
فرم الفطرح های پژوهشی
پروپزال طرح پژوهشیطرح های پژوهشی
فرم الف دکتریفرم های دکتری
فرم الف ارشدفرم های ارشد
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریفرم های دکتری
فرم تحویل نسخه های پایان نامه ارشدفرم های ارشد
فلوچارت برگزاری دوره‎های آموزشی مهارتی کوتاه مدت درون سازمانیفرم ها و آیین نامه ها
فلوچارت برگزاری دوره‎های آموزشی مهارتی کوتاه مدت برون سازمانیفرم ها و آیین نامه ها
فرم شرکت در جلسات دفاعیهفرم های ارشد
درخواست معرفی نامه ارشدفرم های ارشد
فرم تایید مقاله دکتریفرم های دکتری