آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های ارشد

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
همکاری با اعضای هیات علمی فاقد تحصیلات تکمیلیآیین نامه های ارشد
نحوه نمره دهی پایان نامه ارشدآیین نامه های ارشد
منشور اخلاق پژوهشآیین نامه های ارشد
مشاور و داور ممتحن(خارجی) پایان نامه ارشد و دکتریآیین نامه های ارشد
عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر۱۳۹۱آیین نامه های ارشد
شیوه نامه اجرایی ایین نامه اموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته۱۳۹۵آیین نامه های ارشد
شرایط همکاری اساتید سایر موسسات برای راهنمایی و مشاوره پایان نامهآیین نامه های ارشد
ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۱۳۹۶آیین نامه های ارشد
ساماندهی امور داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی۱۳۹۶آیین نامه های ارشد
روش ارزیابی اموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشدآیین نامه های ارشد
حمایت از اختراعات دانشگاه ازاد اسلامی ۱۳۹۴آیین نامه های ارشد
حق الزحمه استادان راهنما و مشاور و داور پایان نامه های ارشد دکتراآیین نامه های ارشد
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقیآیین نامه های ارشد
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه ازاد اسلامی و پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران۱۳۹۳آیین نامه های ارشد
تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه ازاد اسلامیآیین نامه های ارشد
تعداد مجاز راهنمایی و مشاورهآیین نامه های ارشد
تحویل نسخه دیجیتال پایان نامه۱۳۹۰آیین نامه های ارشد
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایران۱۳۹۳آیین نامه های ارشد
ایین نامه معرفی دانشجویان به ازمایشگاه و نحوه پرداخت کمک هزینه پایان نامهآیین نامه های ارشد
ایین نامه معاف از شهریهآیین نامه های ارشد